ПРО НАС

Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді  «Паросток» була зареєстрована 26.11.1999 р. з метою створення можливостей повноцінного життя осіб з інвалідністю у громаді.

Головною метою Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, людей з інвалідністю, осіб, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворих та інших соціально незахищених категорій молоді та дорослих шляхом створення для них умов позитивно орієнтованої соціальної особистості, її повноцінної самореалізації, що буде сприяти підвищенню рівня соціальної адаптованості цих категорій молоді та дорослих в суспільстві.

Основними завданнями Організації є:

 • сприяння створенню можливостей для самозабезпечення, соціальної адаптації молоді з інвалідністю, людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворих та інших соціально-незахищених категорій молоді та дорослих;

 • сприяння соціальному захисту, соціально-трудовій та медичній реабілітації молоді з інвалідністю, молодих людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворих осіб та інших соціально-незахищених категорій молоді та дорослих, залученню цих категорій людей до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою та спортом;

 • сприяння створенню для соціально-незахищених категорій молоді та дорослих, що мають інвалідність, рівних з іншими громадянами України можливостей щодо участі у всіх сферах суспільного життя;

 • сприяння інтеграції соціально-незахищених категорій молоді та дорослих, що мають інвалідність та осіб з ВІЛ/СНІДом, у суспільство;

 • сприяння професійному самовизначенню;

 • сприяння наданню інформаційно-консультативної допомоги;

 • сприяння наданню соціальних послуг;

 • сприяння в пошуку роботи, отриманні професії молоді з інвалідністю, молодим людям, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворим та іншим соціально-незахищеним категоріям молоді та дорослих;

 • сприяння в пристосуванні молоді з інвалідністю до незалежного проживання

 • сприяння у забезпеченні умов для дозвілля та активного відпочинку молоді;

 • сприяння організації та проведенню різноманітних культурно-розважальних заходів, науково-практичних семінарів та конференцій;

 • сприяння проведенню соціологічних досліджень, пов’язаних із сферою спорту;

 • сприяння проведенню громадської експертизи та громадських слухань з питань, пов'язаних з метою, завданнями та напрямами діяльності Організації;

 • сприяння розробленню та забезпеченню реалізації довгострокових програм розвитку освіти, науки, права, психології, соціальної роботи, культури та спорту;

 • сприяння розробці та реалізації соціальних програм та проектів;

 • співпраця із органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадськими організаціями та благодійними фондами з метою надання підтримки представникам різних верств населення шляхом організації їх самореалізації;

 • сприяння реалізації державних програм, які відповідають статутним завданням Організації;

 • сприяння залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації соціальних програм та проектів Організації.

Детальніше...

Поділитися посиланням
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp